VŠEOBECNÉ PODMIENKY

platné od 1. augusta 2017

  • Spoločnosť JOO INTERNET MEDIA LTD (ďalej len „spoločnosť“), ponúka joolist.eu (ďalej len „stránky“) v súlade s obchodnými podmienkami (ďalej len „Obchodné podmienky“) ako aj zásady ochrany osobných údajov (ďalej len "Osobné údaje"), ktoré spolu tvoria zmluvu (ďalej len „zmluva“). Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť tieto podmienky bez predchádzajúceho upozornenia. Vašim pokračujúcim používaním stránky vyjadrujete váš súhlas s týmito podmienkami. Porušenie obchodných podmienok bude mať za následok zrušenie vášho účtu.
Definície:

  • registrovaný užívateľ – po registrácii sa vytvorí účet, ktorý umožňuje pristup na stránky a pridávať box.
  • zadávateľ – je vytvorený obchodný účet pre firmu, živnostníka alebo nepodnikateľa tento účet umožňuje zadávať a zverejňovať pracovné ponuky
  • overenie profilu – overenie profilu je možné len zadávateľovi, ktorému bude overená poštová adresa zaslaním verifikačného listu, na mobilné telefónne číslo, ktoré nieje zverejnené je zaslaný verifikačný kód, emailovej adresy zaslaním verifikačnej linky, overenie prostredníctvom verejných databáz štátnych inštitúcii ale aj komerčných, a dostupných internetových stránok. Po overení profilu je profil označený logom a aj údaje ktoré boli overené.
  • Zdroj pracovnej ponuky – uvedený zdroj odkial bola získaná pracovná ponuka


Poskytované služby:

  • Prístup k pracovným ponukám – prístup k pracovnej ponuke je bezplatný a nevyžaduje sa registrácia.
  • Zverejnenie pracovnej ponuky – po registrácii zadávateľa a objednaní počtu zverejnených pracovných ponúk alebo časové obmedzené zadávanie pracovných ponúk, môže registrovaný užívateľ zverejniť svoju pracovnú ponuku. Pracovná ponuka nieje zvýraznená a ani označená. Pracovná ponuka bude zverejnená po dobu 60 dní od zadania alebo až do jeho deaktivácie.
  • Overenie profilu – overenie profilu zadávateľovi. Overenie je platné po dobu 2 rokov.


Objednanie:

  • Objednanie služieb sa uskutočňuje výhradne elektronicky na stránke prostredníctvom (odkaz „služby pre firmy“) formuláru. Po výbere služby sa zobrazí v ďalšom kroku finálna cena a po odsúhlasení bude umožnené zadávateľovi zaplatiť za danú službu.
  • Služba je k dispozícii zadávateľovi hneď po zaplatení a prijatí platby za služby na účet spoločnosti.


Ste oprávnení tieto stránky reprodukovať ako výňatky prostredníctvom tlače, sťahovať na pevný disk, distribuovať ostatným ľuďom ale len v prípadoch ak ide len o nekomerčné, informačné alebo pre osobné účely.

Žiadna reprodukcia akejkoľvek časti tejto stránky nesmie byť predávaná alebo distribuovaná za účelom obchodného zisku, ani upravovaná alebo zahrnutá do akejkoľvek inej práce, publikácie alebo inej stránky.

Ste zodpovední za využívanie služby bezpečným spôsobom.

Spoločnosť nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty z dôvodu neoprávneného prístupu k účtu vyplývajúce z vašich akcií.

Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah zverejnenej pracovnej ponuky ani za škody vzniknuté tretím stranám.

Nesmiete používať službu pre akúkoľvek nelegálnu činnosť alebo činnosť porušujúcu zákony vo vašej jurisdikcii.

Spoločnosť nieje pracovnou agentúrou a neprijíma peniaze za sprostredkovanie práce a ani prácu nesprostredkuje. Spoločnosť zverejňuje len pracovné ponuky na stránkach.

Tieto obchodné podmienky sa budú riadiť s anglickým právom a každý účastník s týmito obchodnými podmienkami predkladá výlučne v jurisdikcii anglických súdov.

Tieto obchodné podmienky služby predstavuje úplnú dohodu medzi vami a Spoločnosťou a nahrádza všetky predchádzajúce dohody, písomné alebo ústne, medzi vami a spoločnosťou, vrátane predchádzajúcich verzií obchodných podmienok služby.