VŠEOBECNÉ PODMIENKY

platné od 1. augusta 2017

Definície:Poskytované služby:Objednanie:Ste oprávnení tieto stránky reprodukovať ako výňatky prostredníctvom tlače, sťahovať na pevný disk, distribuovať ostatným ľuďom ale len v prípadoch ak ide len o nekomerčné, informačné alebo pre osobné účely.

Žiadna reprodukcia akejkoľvek časti tejto stránky nesmie byť predávaná alebo distribuovaná za účelom obchodného zisku, ani upravovaná alebo zahrnutá do akejkoľvek inej práce, publikácie alebo inej stránky.

Ste zodpovední za využívanie služby bezpečným spôsobom.

Spoločnosť nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty z dôvodu neoprávneného prístupu k účtu vyplývajúce z vašich akcií.

Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah zverejnenej pracovnej ponuky ani za škody vzniknuté tretím stranám.

Nesmiete používať službu pre akúkoľvek nelegálnu činnosť alebo činnosť porušujúcu zákony vo vašej jurisdikcii.

Spoločnosť nieje pracovnou agentúrou a neprijíma peniaze za sprostredkovanie práce a ani prácu nesprostredkuje. Spoločnosť zverejňuje len pracovné ponuky na stránkach.

Tieto obchodné podmienky sa budú riadiť s anglickým právom a každý účastník s týmito obchodnými podmienkami predkladá výlučne v jurisdikcii anglických súdov.

Tieto obchodné podmienky služby predstavuje úplnú dohodu medzi vami a Spoločnosťou a nahrádza všetky predchádzajúce dohody, písomné alebo ústne, medzi vami a spoločnosťou, vrátane predchádzajúcich verzií obchodných podmienok služby.