Zásady spracovania osobných údajov (GDPR)platné od 25.05.2018

 • 1) Prehlásenie o ochrane osobných údajov
  • Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá a preto spoločnosť JOO INTERNET MEDIA Ltd so sídlom SUITE 126 HIGHAM HILL JSC, 313 BILLET ROAD, E17 5PX London, United Kingdom, (ďalej len „správca“) rešpektuje súkromie každého, kto vstupuje na naše stránky https://www.joobox.eu, ktoré sú navrhnuté tak, aby zabezpečili, že všetky údaje, ktoré nám poskytnete sú spracované s náležitou starostlivosťou, pozornosťou a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“)

 • 2) Spracovanie osobných údajov
  • Vaše osobné údaje spracovávame korektne a hlavne zákonným spôsobom, keď si niečo objednáte, hodnotíte nákup, požiadate nás o zasielanie informačného emailu o novinkách a produktoch. Rozsah spracovania osobných údajov je primeraný, relevantný a obmedzený pre naplnenie stanovených účelov.

   Osobné údaje ktoré zhromažďujeme:
  • Registrácia:
   oslovenie, meno, priezvisko, email
  • Vytvorenie CV:
   oslovenie, meno, priezvisko, email, adresa, psč, mesto, Štát, telefónne číslo alebo mobilné číslo, fotografia, dátum narodenia
  • Newsletter:
   emailová adresa
  • Návšteva našich stránok:
   IP adresa, cookies,
  • Objednávka:
   oslovenie, meno, priezvisko, email, adresa, psč, mesto, Štát, telefónne číslo alebo mobilné číslo

  • Ako využívame Vaše osobné údaje:
  • správa Vášho osobného účtu
  • správa a stav vašich objednávok, faktúr, dobropisov, reklamácií
  • zasielanie informácii o stave objednávok
  • evidencia, správa a odpovedanie na vaše požiadavky podané prostredníctvom kontaktného formulára
  • zaslať obchodné oznámenia o novinkách, zľavách, akciách a zaujímavostiach na našich stránkach
  • zasielanie dotazníkov spokojnosti
  • prispôsobenie vašej návštevy na stránke pre zlepšovanie služieb, ktoré vám poskytujeme;
  • informovanie o posledných zmenách na stránke, produktoch, službách alebo propagačných ponúk, ktoré by vás mohli zaujímať;
  • zákaznícky servis a podpora;
  • komunikácia (a prispôsobenie komunikácie) s vami;
  • povolenie možnosti zdieľať náš obsah s ostatnými, napríklad použitím funkcie „Poslať e-mail priateľovi“ alebo „Zdieľať“
  • vykonávanie prieskumu trhu
  • vykonávanie technickej a štatistickej analýzy pre meranie výkonu našich služieb a web stránky

 • 3) Zdieľanie osobných údajov
  • Vaše osobné údaje, ktoré získame, môžeme zdielať s našimi externými partnermi bez ktorých by sme nemohli fungovať.
  • Údaje môžu byť sprístupnené týmto spracovateľom:
  • orgánom štátnej správy

 • 4) Zabezpečenie osobných údajov
  • Uskutočnili sme náležité technické a organizačné zabezpečenia na ochranu vašich údajov pred náhodnou stratou, manipuláciou, neoprávneným prístupom, zničením alebo poškodením. Tieto opatrenia neustále zlepšujeme v súlade s technologickým pokrokom a vývojom. Všetky osobné údaje a informácie na našich stránkach sú odosielané v šifrovanej podobe pomocou protokolu SSL s certifikátom vydaným od dôveryhodnej certifikačnej autority. To znamená, že informácie prechádzajú cez zabezpečené pripojenie a že vaše údaje nemôžu externé strany prečítať. Robíme to prostredníctvom našich služieb a zdieľaním informácií s vami. Údaje, ktoré sme od vás zhromaždili, sú uložené výlučne na území Európskej únie.
 • 5) Doba spracovávania osobných údajov
  • Najdlhšia doba spracovania osobných údajov
   Najdlhšia doba spracovania osobných údajov správcom ktorú voči Vám uplatňujeme je 10 rokov odo dňa, keď došlo k ukončeniu právneho vzťahu medzi dotknutou osobou a správcom, prípadne 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom k plneniu došlo.
   Dôvodom pre takéto spracovanie je zákonná povinnosť alebo legitímny záujem správcom. Po uplynutí tejto doby budú všetky Vaše osobné údaje zmazané.

   Iná doba spracovania osobných údajov
   Ak sa obrátite na správcu, vymažeme Vaše osobné údaje oveľa skôr ako v lehotách uvedenej vyššie. Vaše osobné údaje si uchováme iba na nevyhnutný čas, ktorú budeme potrebovať pre naplnenie účelov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov, prípadne aby sme dodržali zákonom stanovené povinnosti.
 • 6) Cookies a ďalšie technológie sledovanie
  • Čo je to cookie?
   Cookie je malý súbor, zvyčajne zložený z písmen a čísel, ktorý je stiahnutý do vášho zariadenia (napr.: počítač, iPad, smartphone) pri vstupe na určitú webstránku. Následne sú cookies odoslané späť na pôvodnú webstránku pri každej ďalšej návšteve. Cookies sú veľmi užitočné, pretože dovoľujú webstránke rozpoznať vaše zariadenie. Často sa používajú a bez cookies by nebolo množstvo online funkcii vôbec možných.
   Niektoré cookies ktoré používame pretrvávajú iba počas vašej návštevy na našej webstránke a expirujú so zatvorením vášho prehliadača. Iné cookies sú použité pre zapamätanie vašej návštevy po návrate na stránku a trvajú dlhšiu dobu.
   Väčšina internetových prehliadačov akceptuje cookies automaticky, avšak máte možnosť zmeniť nastavenie prehliadača a cookies vypnúť, prípadne nastaviť upozornenie zakaždým keď sú cookies nastavené. Viac o cookies sa môžete dozvedieť na stránke www.allaboutcookies.org, kde nájdete taktiež užitočné informácie o cookies a ako nepovoliť cookies používanie rôznych druhov prehliadačov.

   Upozorňujeme však že blokovaním alebo zmazaním cookies používaných na našej webstránke nebudete mať prístup ku dôležitým funkciám, ako prihlasovanie, odhlasovanie a žiadanie o prácu. Taktiež používame nasledovné služby tretích strán, ktoré môžu ukladať cookies na vaše zariadenie počas návštevy našej webstránky:
   Používame cookies z nasledovných dôvodov:
   Informácie o poslednej vybranej krajine s pracovnými ponukami
   Informácie o vybranom jazyku
   cookies: JooState, JooLang

   Google Analytics
   Facebook
 • 7) Uplatenie práv subjektov údajov
  • Máte právo získať informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame (bezplatne raz za rok).
   V prípade že sú tieto údaje nesprávne alebo neúplné, môžete požiadať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili Vaše nepresné osobné údaje alebo doplnili neúplné osobné údaje.
   Požadovať vymazanie Vašich osobných údajov v prípadoch stanovených GDPR je jedným z Vašich ďalších práv. Dôvodom pre vykonanie výmazu môže byť najmä nepotrebnosť osobných údajov na účely, na ktoré boli zhromaždené, napríklad keď odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov.
   Vaše údaje nemôžeme odstrániť, pokiaľ nám v tom bránia zákonné predpisy o uchovávaní údajov, napríklad zákon o účtovníctve, alebo iné opodstatnené dôvody, ako sú nevyrovnané dlhy.

  • Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (čl. 7 odst. 3 GDPR),
   právo požadovať prístup k svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR),
   právo na ich opravu (čl. 16 GDPR), alebo výmaz (čl. 17 GDPR),
   právo na obmedzenie spracovania (čl. 18 GDPR),
   a vzniesť námietku proti spracovaniu (čl. 21 GDPR),
   máte právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi (čl. 20 GDPR),

  • Máte aj právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, ak máte podozrenie, že správca pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s GDPR (čl. 77 GDPR).
   V prípade uplatnenia vyššie uvedených práv kontaktujte správcu na adrese uvedenej v bode 1 týchto „Zásady spracovania osobných údajov“

 • 8) Aktualizácie zásad ochrany osobných údajov
  • Udržujeme zásady ochrany osobných údajov aktuálne a v súlade s platnými právnymi predpismi. Preto z tohto dôvodu môže dôjsť k ich zmenám. Žiadame všetkých našich zákazníkov, aby týmto zmenám venovali dostatočnú pozornosť.